B.netu zlatna medalja za kvalitetu

B.netu zlatna medalja za kvalitetu

B.net je nositelj zlatne medalje za kvalitetu digitalne televizije za 2011/12. Ovi prestižnu QUDAL - QUality meDAL zlatnu medalju vrhunske kvalitete mogu nositi samo proizvodi i usluge koji su od strane potrošača ocijenjeni najvišim ocjenama za kvalitetu u svojoj tržišnoj kategoriji. Rezultat je ovo nezavisnog istraživanja kvalitete QUDAL – Quality meDAL u kojem su hrvatski potrošači prepoznali B.net usluge digitalne televizije kao vrhunske u kvaliteti.

QUDAL - QUality meDAL je certifikacijski sustav koji na tržištu detektira i nagrađuje proizvode, usluge i druge subjekte temeljem znanstvenog tržišnog istraživanja koristeći inovativnu metodu DEEPMA (Deep Mind Awareness) koja isključivo mjeri samo zadovoljstvo građana kvalitetom.
Istraživanje kvalitete QUDAL proveo je Centar za istraživanje tržišta GfK na reprezentativnom uzorku od 400 ispitanika. Glasovati su mogle samo osobe koje su imale iskustvo korištenja usluga ili su mogle dati svoje mišljenje temeljem iskustva bliskih osoba pri čemu ispitanicima nisu bili ponuđeni mogući odgovori.
Bitno je napomenuti da se nije mjerila niti snaga branda, niti korištenje, već se korisnike pitalo (DEEPMA - Deep Mind Awareness metoda) da dobro razmisle, i da navedu pružatelja usluga digitalne televizije za kojeg, prema vlastitom iskustvu ili iskustvu njima bliske osobe, smatraju da nudi najveću razinu kvalitete na tržištu.

27. kolovoz 2012.


Ostale novosti »