BBC Prime mijenja ime u BBC Entertainment

BBC Prime mijenja ime u BBC Entertainment

BBC Worldwide sa zadovoljstvom priopćava vijest o redizajnu programa BBC Prime u BBC Entertainment! Riječ je o daljnjem koraku u cilju poboljšanja samog programa i njegovog sadržaja.

10. studeni 2009.


Ostale novosti »