Izmijenjeni Cjenik usluga B.net Hrvatska d.o.o.

1. lipnja 2012. na snagu će stupiti izmijenjeni Cjenik usluga B.net Hrvatska d.o.o. Ujedno i ovim putem obavještavamo Pretplatnike kako se mogu koristiti pravima predviđenima Općim uvjetima poslovanja B.neta te članka 42.a Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/2008 i 90/2011).

Izmjene iz Cjenika odnose se na promjene cijena i to na način da B.net ukida 55 besplatnih minuta prema nacionalnim fiksnim destinacijama u osnovnoj telefonskoj tarifi za sve korisnike opcija Flat i Dijaspora. Korisnici koji uz B.net telefon tarifu ne koriste niti jednu opciju, dobivaju opciju Besplatne minute 55 koja uključuje 55 besplatnih minuta prema nacionalnim fiksnim destinacijama. Ova opcija je novi proizvod i besplatna je za te korisnike. Novi Cjenik važeći od 1. lipnja 2012. je dostupan za čitanje i preuzimanje na B.netovoj službenoj stranici.

22. svibanj 2012.


Ostale novosti »