Izmijenjeni Cjenik usluga B.net Hrvatska d.o.o.

1. srpnja 2012. na snagu će stupiti izmijenjeni Cjenik usluga B.net Hrvatska d.o.o. Ujedno i ovim putem obavještavamo Pretplatnike kako se mogu koristiti pravima predviđenima Općim uvjetima poslovanja B.neta te članka 42.a Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/2008 i 90/2011).

Izmjene iz Cjenika odnose se na promjene cijena Osnovnog i Proširenog paketa B.netove televizije. Cjenik važeći od 1.7.2012. možete pronaći na B.netovoj službenoj internetskoj stranici.

06. lipanj 2012.


Ostale novosti »