Izmjena cjenika

Sukladno članku 42. st. 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama, a obzirom na netom doneseni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, izvješćujemo Vas o izmjeni cjenovnih sustava svih naših usluga. B.net povisuje sve cijene svojih usluga za iznos za koji je povećana stopa poreza na dodanu vrijednost. Nove cijene počinju se primjenjivati od 04.09.2009.

 

31. srpanj 2009.


Ostale novosti »