Nova cijena Proširenog paketa

Od 01.07.20010. na snazi je nova cijena Proširenog paketa B.net televizije. Informacije o promjeni cijene dostavljene su poštom svim korisnicima Proširenog paketa i objavljene su u Poslovnom dnevniku 17.05.2010. godine. Detaljan uvid u aktualne cijene svih B.net usluga dostupan je putem Cjenika svih usluga u ponudi.

01. srpanj 2010.


Ostale novosti »