Novi Cjenik B.net usluga

Od 27.11.2012. na snazi je novi Cjenik za B.netove usluge. Promjena u Cjeniku se odnosi na promjenu uvjeta u dodatnim opcijama za uslugu televizije, za korisnike HD paketa.

27. studeni 2012.


Ostale novosti »