Novi Opći uvjeti poslovanja društva B.net Hrvatska d.o.o.

U Vjesniku su objavljeni novi jedinstveni Opći uvjeti poslovanja društva B.net Hrvatska d.o.o. koji pokrivaju sve usluge u ponudi B.neta (umjesto dosadašnjih uvjeta za svaku pojedinu uslugu – televizija, internet, telefon). Opći uvjeti počinju važiti od dana objave u sredstvima javnog informiranja.

14. listopad 2009.


Ostale novosti »