Obavijest pretplatnicima kabelske TV u Splitu

Kako dio projekta digitalizacije Hrvatske a uslijed najavljenog gašenja analognog TV signala u Splitsko-dalmatinskoj županiji, programi: HTV1, HTV2, VIASAT Explorer, NET, OTV od 07.09.2010. mijenjaju položaj u rasporedu TV programa u Splitu i Solinu. Nakon 07.09. 2010. kada županija u cijelosti prijeđe na digitalno emitiranje TV signala za neometano praćenje spomenutih programa bit će potrebno podesiti TV prijamnike ( HRT1 na kanalu S07; 147,25 MHz - HRT2 na kanalu S08; 154,25 MHz – VIASAT Explorer na kanalu C21; 471,25 – NET na kanalu C10; 210,25 – OTV na kanalu C25; 503,25 ).

31. kolovoz 2010.


Ostale novosti »