Top 5 HR Zen lokacija

Top 5 HR Zen lokacija

Podijeli s nama svoju najdražu Zen lokaciju, impresioniraj naš žiri i osvoji članarinu u odabranom Wellness klubu (VITA Hypo Club ili VITA Rotor Club).

B.net predstavlja top 5 Zen lokacija u suradnji s MyZen.tv – The Well being Channel. Nagradna igra je dostupna na Facebooku a organizirana je u suradnji s MyZen.tv – The Well being Channel.

20. srpanj 2012.


Ostale novosti »