Imam iPhone/iPad. Prilikom reprodukcije pojedinih TV programa, tipkom na desnoj strani ekrana mogu proširiti sliku na cijeli ekran dok na nekima ne mogu. Također ne mogu promijeniti omjer slike iz 4:3 format u 16:9 format. Zašto?

Proširivanje slike preko cijelog ekrana uređaja ovisi o nekoliko komponenti, prije svega o ulaznoj rezoluciji i formatu prijama TV programa te o različitim veličinama ekrana i rezolucijama samih Apple uređaja. Proširivanje slike onemogućeno je u slučajevima kada se dio slike izreže ili kada se poremeti omjer prijama.

« natrag