Je li usluga B.net TV za van jednaka na svim uređajima na kojima se koristi?

Ne. To ovisi o tehničkim mogućnostima uređaja na kojem se koristi i o autorskim pravima. Sukladno tome neke usluge i funkcionalnosti neće biti dostupne ili će biti ograničeno dostupne na pojedinim uređajima.

« natrag