Koje uvjete moram ispuniti za registraciju i probno korištenje aplikacije?

Za aktivaciju probnog perioda potrebno je:
• Preuzeti B.net TV za van aplikaciju
• Registrirati se imenom, prezimenom, aktivnom e-mail adresom i brojem telefona

« natrag