Mora li se za korištenje B.net TV za van usluge na računalu instalirati zasebna aplikacija?

Za korištenje B.net TV za van usluge na računalu nije potrebno instalirati zasebnu aplikaciju jer se za korištenje usluge na računalu koristi internet preglednik, ali je potrebno prilikom prvog pristupa usluzi preuzeti i instalirati dodatak za internet preglednike nužan za reprodukciju sadržaja.

« natrag