Ne mogu pristupiti aplikaciji, javlja mi grešku: „Neispravno korisničko ime ili lozinka“.

Provjerite upisujete li ispravne pristupne parametre: korisničko ime i lozinku. Za nove pristupne parametre potrebno je kontaktirati B.net Službu za korisnike.

« natrag