Ne mogu pristupiti B.net TV za van internet sučelju, javlja mi se pogreška: „Sve licence su iskorištene“.

Pristup internet sučelju je moguć putem dva uređaja (+ dodatna dva opcionalno uz jednokratnu nadoplatu). Nakon prvog pristupa aplikaciji, sustav registrira serijski broj uređaja. U slučaju prekoračenja dozvoljenog broja uređaja, kada se aplikaciji pokuša pristupiti s uređajem koji nije registriran, pojavljuje se navedena pogreška. Za zamjenu uređaja odnosno brisanje uređaja iz evidencije potrebno je kontaktirati B.net Službu za korisnike.

« natrag