Što ako aplikaciju želim isprobati na većem broju uređaja, hoću li iste korisničke podatke potrebne za registraciju moći iskoristiti za sve uređaje?

Sa svakog uređaja na kojem želite isprobati aplikaciju potrebno se ponovo registrirati. Već upisane korisničke podatke iskorištene za registraciju na nekom drugom uređaju, možete ponovo iskoristiti, osim e-mail adrese.  E-mail adresa na koju zaprimate registracijski kod za svaki uređaj treba biti drugačija.

« natrag