Koji je uvjet za korištenje HD TV paketa iz B.net ponude?

Uvjet za korištenje HD TV paketa je korištenje najmanje Osnovnog paketa te aktivacija nekog od HD paketa ili neke od dodatnih TV opcija koje uvjetuju HD prijamnik.

« natrag