Mogu li spojiti više TV prijamnika na jedan HD prijamnik ili trebam za svaki TV prijamnik po jedan HD prijamnik?

Na jedan HD digitalni prijamnik možete spojiti samo jedan TV prijamnik. Za svaki dodatni TV prijamnik potreban je dodatni HD prijamnik ukoliko želite sadržaj pratiti u HD-u.

« natrag