Mogu li digitalni prijamnik kupiti u nekoj trgovini tehničke opreme?

Digitalni prijamnik za gledanje B.net televizije nije moguće nabaviti u trgovini tehničke opreme. B.net digitalni prijamnik korisnik dobiva na korištenje ukoliko se odluči za neku od B.net usluga digitalne televizije. Svaki korisnik koji odabere korištenje B.net digitalne televizije, svoj digitalni prijamnik će dobiti odmah po instalaciji odabranog paketa.

« natrag