Spojio sam B.net digitalni prijamnik na svoj TV prijamnik prema dobivenim uputama te primjećujem da žaruljica na digitalnom prijamniku svijetli, ali još uvijek nemam sliku i ton.

Nakon što dobiveni digitalni prijamnik spojite na svoj TV prijamnik, potrebno je pronaći kanal s ulaznim signalom (HDMI ili SCART) za B.net digitalni prijamnik (najčešće putem tipke AV ili „source“ na daljinskom upravljaču vašeg TV prijamnika). Ukoliko na daljinskom upravljaču vašeg TV prijamnika ne pronalazite tipku s oznakom „AV“ ili „source“, pogledajte upute za isti jer možda kanal za gledanje digitalne televizije na vašem TV prijamniku odabirete kroz neki od menija). Nakon pronalaska traženog (ulaznog, SCART ili HDMI) kanala, potrebno je pokrenuti automatsko pretraživanje programa.

« natrag