Spojio sam B.net digitalni prijamnik sa svojim TV prijamnikom prema dobivenim uputama, no žaruljica na digitalnom prijamniku ne svijetli. Što da napravim?

Potrebno je provjeriti strujni adapter i strujnu utičnicu.
NAPOMENA: Ukoliko sumnjate da su strujna utičnica ili kabel neispravni, molimo potražite pomoć stručnjaka.

« natrag