Ako uz Osnovni paket televizijskih programa odaberem i jedan od Tematskih paketa, hoću li sve programe moći primati digitalno ili samo one iz odabranog Tematskog paketa?

Ukoliko koristite bilo koji paket programa koji pratite putem digitalnog prijamnika (Prošireni paket, ili bilo koji Premium program ili bilo koji Tematski paket), sve ćete programe primati digitalno.

« natrag