Koji je uvjet korištenja Tematskih paketa, odnosno koju uslugu moram koristiti da bi mogao koristiti neki od Tematskih paketa?

Osnovni uvjet za korištenje Tematskih paketa je korištenje najmanje Osnovnog paketa iz B.net televizijske ponude.

« natrag