Koliko sati sadržaja mogu snimiti ako imam aktiviranu uslugu Moja snimalica 100 GB, a koliko ako imam pretplatu na uslugu Moja snimalica 300 GB?

Korisnik usluge Moja snimalica 100 GB može snimiti približno 45 sati sadržaja, a korisnik usluge Moja snimalica 300 GB može snimiti približno 150 sati sadržaja, s time da broj sati ovisi o tome snima li se sadržaj koji je u SD ili HD formatu.

« natrag