Mogu li spojiti vlastiti hard disk na digitalni HD prijamnik i snimati sadržaj na njega?

Korisnik mora koristiti isključivo B.netov tvrdi disk koji je spojen na digitalni HD prijamnik i snimanje na vlastiti hard disk nije moguće radi zaštite autorskih prava.

« natrag