Posjedujem stari TV prijamnik. Mogu li na njega spojiti digitalni HD prijamnik Albis SG 8100?

Naravno, digitalni HD prijamnik Albis SG 8100 omogućava spajanje na TV prijamnik putem HDMI i SCART kabela (ovaj način je čest kod starijih TV prijamnika).

« natrag