Što je Mrežna snimalica?

Mrežna snimalica je besplatna usluga koja je dostupna korisnicima digitalnog HD prijamnika Albis SG 8100 te omogućuje korisniku uslugu snimanja TV sadržaja na B.netovim serverima putem mreže. Snimljeni sadržaj se automatski briše nakon 20 dana. Sati dostupni za snimanje su zbirni i dijele se između Mrežne snimalice na svim ASG 8100 digitalnim prijamnicima korisnika i Snimalice na B.net TV za van usluzi (samo ako korisnik koristi tu uslugu).

« natrag