Što je usluga Pogledaj od početka?

Pogledaj od početka dodatna besplatna interaktivna usluga digitalnog HD prijamnika Albis SG 8100 koja omogućuje ponovno gledanje propuštenog sadržaja na određenim programima. Pogledaj od početka se sastoji od dvije funkcionalnosti: Propustili ste (ponovno pokretanje sadržaja koji je završio) i Zakasnili ste (ponovno pokretanje sadržaja u tijeku).

« natrag