Što omogućuje usluga Pauza?

Pauza je besplatna interaktivna usluga digitalnog HD prijamnika Albis SG 8100 koja omogućuje pauziranje sadržaja koji je u tijeku na odabranim programima, do najviše 30 minuta.

« natrag