Ukoliko sam nešto unaprijed stavio na snimanje, uračunava li mi se to u već potrošeni kapacitet hard diska?

Da, sadržaj koji tek treba biti snimljen se također računa u ukupno potrošeni prostor tvrdog diska.

« natrag