Što ako nemam HD Ready ili Full HD televizor, a koristim i želim nastaviti koristiti HBO Premium paket? Hoću li imati manju mjesečnu naknadu obzirom da neću moći pratiti HD programe?

Za prijam HD programa nužan je HD digitalni prijamnik (kojeg će korisnici dobiti na korištenje ako ga nemaju) i TV prijamnik (HD ready ili full HD). Cijena HBO Premium HD paketa istovjetna je za sve korisnike.

« natrag