Tko može biti korisnik HBO GO usluge?

Korisnik HBO GO usluge mogu biti svi korisnici B.neta koji koriste internet uslugu samostalno. Osim toga HBO GO usluga je automatski dostupna HBO korisnicima unutar HBO Premium HD paketa.

« natrag