Je li potrebna prijava na OYO.hr ukoliko OYO uslugu želim koristiti samo putem digitalnog prijamnika?

B.net korisnik koji postane korisnik naše OYO usluge, ukoliko ne želi koristiti uslugu putem računala, tableta i pametnih telefona, ne treba se prijaviti na OYO.hr.

« natrag