Na koliko uređaja mogu koristiti OYO uslugu putem jednog korisničkog računa?

Jedan korisnički račun omogućava pristup OYO usluzi na do 3 B.net digitalna prijamnika u jednom kućanstvu te na 2 dodatna uređaja (tablet, pametni telefon ili računalo). Na trećem B.net digitalnom prijamniku su dostupni OYO TV programi, ali ne i OYO katalog.

« natrag