Putem kojih sve uređaja mogu koristiti OYO uslugu?

B.net korisnik koji odabere uslugu OYO paket, ima mogućnost gledanja OYO sadržaja putem B.net digitalnog prijamnika te interneta, odnosno putem svih ekrana: TV prijamnik, pametni telefoni, tableti i Windows i OS X računala.

« natrag