Uz aktivaciju OYO usluge na B.netu, mogu li neograničeno gledati sve naslove iz OYO kataloga?

Da, isto kao i kod online pristupa i pristupa kroz aplikacije, svi sadržaji dostupni u sklopu OYO kataloga na B.netu mogu se gledati bez ograničenja i dodatne naknade.

« natrag