Kako se postaje korisnik Plati pa vidi usluge?

Ukoliko korisnik ima ispunjene sve preduvjete za korištenje Plati pa vidi usluge, navedena usluga će automatski biti omogućena pritiskom na tipku daljinskog upravljača za ulazak u Plati pa vidi uslugu .

« natrag