Mogu li zaustavljati, pauzirati ili premotavati sadržaj unutar Videokluba?

Korisniku je unutar Videokluba omogućena konzumacija sadržaja kada on to sam poželi. To znači da se sadržaj može u svakom trenutku pokrenuti, pauzirati i premotavati (unatrag i unaprijed) baš kao i DVD. Korisnik nije ograničen početkom i završetkom prikazivanja nekog filma jer to može sam odabrati.

« natrag