Primjenjuje li se na sadržaje unutar B.net Videokluba roditeljska zaštita?

Naravno, svi potencijalno neprimjereni sadržaji tražit će upisivanje PIN-a za roditeljsku zaštitu isto kao i kod unajmljivanja sadržaja unutar same Videoteke.

« natrag