Kada se vrši naplata B.net Videoteke odnosno unajmljenog sadržaja?

Naplata unajmljenog sadržaja usluge B.net Videoteke kao i za sve ostale B.net usluge, vrši se jednom mjesečno na istom računu na kojem je prikazana naplata svih B.net usluga koje koristite. U trenutku kada potvrdite najam unosom PIN-a za najam sadržaja, bilježi se naplata sadržaja u našem sustavu.

« natrag