Moram li svaki puta prilikom unajmljivanja nekog multimedijalnog sadržaja unositi PIN za najam?

Da, unos PIN-a za najam multimedijalnog sadržaja je obavezan svaki put prilikom najma. Nije ga moguće isključiti i njegova je osnovna namjena vaša zaštita. 

« natrag