Zašto za najam pojedinih filmova trebam upisivati PIN za najam, a za neke je potreban PIN za roditeljsku zaštitu. Imam TechnoTrend digitalni prijamnik.

Zbog postavljene razine roditeljske zaštite na nekom katalogu, sadržaje s višom razinom moguće je unajmiti isključivo uz prethodni upis PIN-a za roditeljsku zaštitu nakon čega dobivate samo mogućnost ulaska u taj katalog. Nakon toga je potrebno upisati PIN za najam kako biste potvrdili da odabrani sadržaj zaista želite unajmiti.

« natrag