Ako sam na internet spojen putem B.net pristupa internetu, hoću li moći provjeravati i čitati svoje e-mail adrese koje su otvorene preko drugih pristupnih operatora (providera)?

Da. U tom slučaju je potrebno prilagoditi  postavke odnosno adrese incoming i outgoing mail servera u programu koji koristite za čitanje e-mailova. Tako ukoliko ste spojeni putem B.net interneta, a želite provjeriti svoje e-mailove koji su otvoreni na drugom pristupnom operatoru, adresa incoming mail servera mora biti upisana od onog pristupnog operatora gdje Vam je otvorena ona e-mail adresa koju želite čitati, a outgoing mail server treba preimenovati u smtp.xnet.hr. Ukoliko niste sigurni kako da sami promijeniti navedene parametre u svojem e-mail programu, kontaktirajte Službu za korisnike.

« natrag