Imam Cisco uređaj i zaboravio sam parametre za bežično spajanje. Kako mogu doći do podataka?

Spojite se na Vaš modem putem LAN priključka. Ako ste se uspješno spojili otvorite web preglednik te u adresnu traku upišite http://192.168.0.1 i pritisnite "Enter". Otvoriti će se prozor sa poljima za upis autorizacijskih parametara. Polja ostavite prazna i kliknite na "OK".

Nakon prvog prijavljivanja, sustav će Vam ponuditi izmjenu parametara za pristup. Ostavite polja prazna i kliknite na opciju "Setup" u gornjem izborniku.

U donjem desnom kutu, unutar opcije "Wireless" kliknite na "Security". Pod navedenom opcijom možete podesiti način zaštite za Vašu bežičnu mrežu kao i pogledati trenutnu šifru za bežično spajanje.

« natrag