Imam D-link uređaj i CARNet podatke koje koristim za spajanje na Internet. Često mi puca veza.

Ako Vam se prilikom spajanja na D-link javlja stranica portala (http://portal.bnet.hr/) to znači da se na samom routeru prekinula CARNet konekcija. 

Provjeru možete napraviti spajanjem na router putem LAN kabla na IP adresu http://192.168.0.1. Pod opcijom "STATUS" možete provjeriti konekciju prema CARNet-ovom serveru. 

Isto tako Vam savjetujemo da pokušate uspostaviti direktnu vezu putem LAN kabla i računala te da kreirate PPTP konekciju na Vašem računalu.

Ako tada ne dolazi do pucanja konekcije znači da je poteškoća sa D-link routerom.

« natrag