Je li u uslugu B.net interneta uključeno i korištenje e-mail adresa?

Uz uslugu pristupa internetu uključena je i e-mail adresa s 5 aliasa. Tako će svakom korisniku B.net interneta biti otvoren poštanski sandučić veličine 200 MB. Podatke za korištenje korisnik će dobiti prilikom instalacije, a može ih zatražiti i putem B.net Službe za korisnike. Podatke o broju telefona i mail adresi možete pronaći na našoj službenoj internet stranici.

« natrag