Kako mogu kreirati još jednu mail adresu?

Dodatnu adresu možete kreirati kao alias, što znači da dolazna pošta stiže u isti pretinac. Razlog je tome što kod korištenja aliasa pristupni parametri (korisničko ime i lozinka) ostaju isti, ne dodjeljuju se novi. 

Po pretplati podržavamo samo jednu e-mail adresu koja je dodijeljena na Vaše ime.

Kako bi postavili alias potrebno je slijedeće:

  • S pristupnim parametrima Vašeg korisničkog računa se prijaviti na Moj B.net (https://moj.bnet.hr/)
  • pod opcijom "Elektronska pošta"odabrati "Dodavanje aliasa"
  • Upisati željeni alias
  • Potvrditi klikom na "Pošalji" 

Svom e-mail računu možete pristupiti s bilo kojeg računala, bilo gdje u svijetu, koristeći se B.net web mail uslugom. B.net web mail usluzi pristupate na adresi http://webmail.xnet.hr/ koristeći se parametrima Vašeg e-mail računa.

« natrag