Kako mogu promijeniti svoju lozinku za webmail?

Lozinku možete promijeniti na adresi https://moj.bnet.hr. Za pristup aplikaciji Moj B.net (https://moj.bnet.hr) potrebno je imati korisničke parametre koje ujedno služe i za prijavu na webmail (https://webmail.xnet.hr/). Potrebno je upisati u ponuđena polja odgovarajuće parametre i prijaviti se. 

Za promjenu lozinke odabirete "Promjena lozinke". U polje "Stara lozinka"unosite trenutna lozinka, a u polje "Nova lozinka" unosite novu, željenu lozinku. U polje "Ponovite lozinku" unosi se nova, željena lozinka. Odabirom opcije "Pošalji" napravit ćete promjenu lozinke.

« natrag