Korisnik sam B.net Interneta i ne mogu slati mailove. Ne koristim B.net mail adresu.

Kao odlazni mail server potrebno je postaviti mail server od operatora kod kojeg ste trenutno spojeni na Internet. Za korištenje našeg mail servera preko drugog operatora potrebno je podesiti autorizaciju. U postavkama Vašeg e-mail klijenta potrebno je postaviti odlazni mail server (SMTP): "smtp.xnet.hr" i uključiti opciju "My outgoing server (SMTP) requires autentication". Za autorizaciju se koristi korisničko ime i lozinka od e-mail adrese koju ste dobili od strane B.net-a na domeni na kojoj je adresa. U vašem slučaju korisničko ime bi glasilo xxxx@xnet.hr.

Nemate li navedene podatke, na Vaš zahtjev poslat ćemo Vam ponovno korisničko ime i lozinku. 

« natrag